Lex op Lombok

Prof. Lex Peters bracht een bezoek aan Indonesië, onder andere bij onze partner op Lombok, de Universiteit van Mataram. Lex is op locatie voor het uitwisselen van kennis en informatie, wederzijdse vraagstukken en voor afstemming over mogelijke nieuwe projecten in de regio. Lex bracht onder andere een bezoek aan een See & Treat bijeenkomst op een Islamitische school, waar hij met eigen ogen kon zien hoe nuttig de awareness programma’s van de Female Cancer Foundation zijn; de opkomst was zeer hoog en vrouwen zijn zich bewust van het belang van screening. Ook de overall bevindingen van Lex op Lombok waren goed: “Ik ben getroffen door wat hier gebeurt. De commitment is groot!”.

 

Screening; grote opkomst. Een klaslokaal is omgezet in een onderzoekskamer, waar vier vrouwen tegelijk kunnen worden gescreend en behandeld. Weinig privacy, maar door de respectvolle benadering wordt dit niet als storend ervaren.

Bezoek aan de gouverneur, die steun verleent aan FCF om het See & Treat programma over heel Lombok uit te rollen.

Bijeenkomst met alle stakeholders onder leiding van de voorzitster van de Indonesische Kankerstichting. Ze is zeer betrokken en toonde haar erkentelijkheid aan FCF.

Supervisie van Lex Peters on the job. Grote tevredenheid over de kennis en vaardigheid van de staf.