Organisatie

Elke 2 minuten overlijdt ergens ter wereld een vrouw aan baarmoederhalskanker …

85% van de slachtoffers woont in een ontwikkelingsland. Het gaat vaak om jonge moeders die de spil zijn van het huishouden en onmisbaar zijn voor het gezinsinkomen en de lokale economie. Deze vrouwen dragen de zorg voor hun kinderen, het in leven houden van deze vrouwen is ontzettend belangrijk: een kind zonder moeder heeft tien keer meer kans op vroegtijdig overlijden dan een kind dat opgroeit met een moeder (bron WHO 2012).

De Female Cancer Foundation

  • streeft naar een wereld zonder baarmoederhalskanker door middel van screening, onderzoek en educatie;
  • werkt hard om in ontwikkelingslanden de dodelijke ziekte baarmoederhalskanker terug te dringen;
  • werkt met een wetenschappelijk onderbouwde methode;
  • screent vrouwen op baarmoederhalskanker en behandelt zo nodig meteen;
  • traint lokale gezondheidsmedewerkers om duurzaamheid van het programma te garanderen;
  • bereikt vrouwen in zeer afgelegen gebieden met de See & Treat methode voor nog geen € 10,- per vrouw;
  • werkt in alle landen samen met de kankerstichting en nationale en lokale overheden;
  • doet onderzoek naar de verschillende behandel methoden die mogelijk zijn bij het bestrijden van baarmoederhalskanker;
  • verzorgt onderwijsprogramma’s om de mensen bewust te maken van de ernst van baarmoederhalskanker en de mogelijkheden om te behandelen en te voorkomen.

 

“Wanneer een tsunami Indonesië treft, is er niemand die rondloopt met tafelazijn voor screening, maar de kennis die mensen hebben vergaard, vergaat niet”, aldus prof. Lex Peters