Indonesië: Female Cancer Program

In Indonesië zijn baarmoederhals- en borstkanker samen de meest voorkomende vormen van kanker onder vrouwen. Behandeling is beperkt mogelijk, hierdoor sterven vele vrouwen een onnodige dood. Vroege detectie is van levensbelang en kan de meest kwetsbare, arme en ongeschoolde vrouwen gezond houden.

Project succesvol geïntroduceerd
Inmiddels is het Female Cancer Program (FCP) van FCF in samenwerking met onze ervaren partners van de Universiteit van Indonesië, de Indonesische Kankerstichting en diverse vrouwenorganisaties succesvol geïntroduceerd en door onze lokale partner Female Cancer Program in de lokale en nationale structuren ingebed. Met het project is een belangrijk kwaliteitsslag gemaakt voor voorlichting en het screenen van vrouwen op de voorstadia van baarmoederhalskanker en het behandelen hiervan.

Het directe effect – de cijfers
Minstens 122.137 vrouwen zijn gescreend met de VIA methode op 6 locaties via bestaande health centers en door mobiele klinieken.
In de periode van 2004 t/m 2020 zijn 4.114 artsen en verloskundigen getraind en 2.569 community vrijwilligers. Veel trainingen werden samen met het Ministerie van Gezondheid gegeven, dit zorgde voor een duurzame opzet van het programma. Een belangrijke stakeholder is First Lady Iriana Joko Widodo die zich inzet voor de vroege detectie van cervical cancer.

We gaan door met het Center of Excellence
In samenwerking met de medische faculteit van de Universiteit van Indonesië en het LUMC is dit Center of Excellence ontwikkeld. Onderwijs en kennisuitwisseling over en onderzoek naar comprehensive cancer care en de duurzaamheid van ons programma staan centraal in dit programma, wat nog steeds actief is.

Lange termijn effect
Het programma in Indonesië noemen wij ook wel het vlaggenschip van de Female Cancer Foundation omdat dit het model is waarmee wij zijn gaan werken ook in andere landen. De grootschaligheid en duurzaamheid van dit project is een voorbeeld voor deze landen. Wij zijn erg blij dit te kunnen uitvoeren en waren daar op het juiste moment om mee te werken aan de nationale uitrol van de See&Treat methode. Female Cancer Program in Indonesië is een nationaal begrip en zij is onderdeel van en heeft contact met de stakeholders op het hoogste niveau om dit ook op de lange termijn te blijven doen.

Indonesië en onze partners zijn nog niet klaar met baarmoederhalskanker als prioriteit op de kaart zetten sinds het in 2015 is aangemerkt als nationale prioriteit voor de gezondheid van vrouwen. Zij zijn op een structurele en duurzame manier goed op weg door het verbinden van de juiste stakeholders op lokaal en nationaal niveau en het blijven trainen via het train-de-trainer principe. Female Cancer Program Jakarta blijft hier een grote rol in spelen om de kennis en kunde over te brengen en als expertpartner richting het Ministerie voor het uitrollen van het nationale programma.

Zie voor meer informatie over dit project onderstaande video’s.

Vanuit stevige basis uitbreiding naar de meest kwetsbare gebieden

Sinds de start in 2004 zijn er duizenden gezondheidswerkers opgeleid, gemeenschappen voorgelicht, vrouwen gescreend en indien nodig preventief behandeld. Vanuit deze stevige basis introduceren we het programma in nog meer kwetsbare regio’s. Met training en onder supervisie van de See & Treat experts van de Female Cancer Program in Jakarta streeft de Female Cancer Foundation er zodoende naar de ‘olievlek’ steeds verder uit te breiden.