Uganda: Tell, See & Treat

“Enjoying life, saving women from cervical cancer” (2017-2020) is een pilot project dat met behulp van de “Tell, See and Treat” methode baarmoederhalskanker in Oeganda voorkomt.

Onze lokale partner URDT werkt samen met het lokale
overheidsziekenhuis Kagadi om daar screenings uit voeren en zij gaan gezamenlijk met de mobiele kliniek op pad naar meer afgelegen gebieden om te screenen. Onze supervisie-arts Marlieke de Fouw is op bezoek geweest om de kwaliteit van de screening te beoordelen en feedback te geven. In de laatste fase van het project ligt de focus op training van nog meer verpleegkundigen van het Kagadi ziekenhuis door het Uganda Cancer Instituut in Kampala.

Ook is apparatuur beschikbaar gesteld voor het ziekenhuis, zijn er flyers ontworpen en opgehangen en is er veelvuldig overleg tussen URDT en Kagadi ziekenhuis over hoe zij zaken zelf nog meer kunnen overnemen om zelfstandiger verder te kunnen met de screening. Zoals de informatievoorziening naar vrouwen nog verder optimaliseren en contact met het district. De betrokkenheid van het district is cruciaal voor de resultaten en de geleerde lessen, zodat zij kunnen helpen bij het voortzetten van de screening na uitfasering van het project.

Een belangrijke pijler blijft de bewustwordingscampagne voor
mannen en vrouwen, de aandacht voor het onderwerp is enorm
belangrijk. Het grote bereik en de populariteit van het radiostations van URDT helpt hier enorm, evenals de sessies die gehouden worden voor groepen vrouwen.

Baarmoederhalskanker is namelijk ook in Oeganda doodsoorzaak nummer 1 onder vrouwen met kanker. Vroedvrouwen kunnen hier kwetsbare vrouwen screenen in gebieden met een hoog risico op baarmoederhalskanker zoals het platteland. Ze screenen vrouwen op voorstadia van baarmoederhalskanker met een azijnoplossing en indien nodig behandelen ze hen direct met cryotherapie (bevriezing CO2/N2O). De methode is kosteneffectief en relatief makkelijk overdraagbaar. Vroedvrouwen die vaak al een vertrouwensrelatie met de vrouwen in een gemeenschap hebben opgebouwd, kunnen na een korte training de See & Treat methode zelfstandig toepassen.

Samen met het Uganda Cancer Institute en onze lokale implementatiepartner Uganda Rural Development and Training Programme (URDT) , werkzaam in het pilot district, bundelen we de krachten om de See & Treat methode succesvol te introduceren. De Triodos Foundation heeft een groot gedeelte van het project gefinancierd . 

Projectpartners