Oeganda: Tell, See & Treat


“Enjoying life, saving women from cervical cancer” is een pilot project dat in 2017 gestart is en dat met behulp van de “Tell, See and Treat” methode baarmoederhalskanker in Oeganda voorkomt. Baarmoederhalskanker is namelijk de nummer 1 doodsoorzaak onder vrouwen met kanker in Oeganda. 

Samen met het Uganda Cancer Institute (UCI) en onze lokale partner Uganda Rural Development and Training Programme (URDT) werkzaam in het pilot district Kagadi, bundelt FCF de krachten om de See & Treat methode succesvol te introduceren. 

Screening en training
URDT werkt samen met het lokale overheidsziekenhuis Kagadi om daar screening uit te voeren en met de mobiele kliniek op pad te gaan naar meer afgelegen gebieden om vrouwen te screenen. Onze supervisie-arts Marlieke de Fouw is op bezoek geweest om de kwaliteit van de screening te beoordelen en feedback te geven. In de laatste fase van het project ligt de focus op training van nog meer verpleegkundigen van het Kagadi ziekenhuis door het UCI in Kampala.

Vroedvrouwen kunnen kwetsbare vrouwen screenen in gebieden met een hoog risico op baarmoederhalskanker zoals het platteland. Ze screenen vrouwen op voorstadia van baarmoederhalskanker met een azijnoplossing en indien nodig behandelen ze hen direct met cryotherapie (bevriezing). De methode is kosteneffectief en relatief makkelijk overdraagbaar. Vroedvrouwen die vaak al een vertrouwensrelatie met de vrouwen in een gemeenschap hebben opgebouwd, kunnen na een korte training de See & Treat methode zelfstandig toepassen. 

Duurzaam
Daarnaast is apparatuur beschikbaar gesteld voor het ziekenhuis, zijn er flyers ontworpen en opgehangen en is er veelvuldig overleg tussen URDT en het Kagadi ziekenhuis over hoe zij zaken zelf nog meer kunnen overnemen om zelfstandiger verder te kunnen met de screening. Zoals de informatievoorziening voor vrouwen verder optimaliseren en contact met het district. De betrokkenheid van het district is cruciaal voor de resultaten en de geleerde lessen, zodat zij kunnen helpen bij het voortzetten van de screening na uitfasering van het project.

Een belangrijke pijler blijft de bewustwordingscampagne voor mannen en vrouwen, de aandacht voor het onderwerp is enorm
belangrijk. Het grote bereik en de populariteit van het radiostations van URDT helpt hier enorm, evenals de sessies die gehouden worden voor groepen vrouwen.