Onderzoek

De Female Cancer Foundation heeft meer dan 10 jaar ervaring in See & Treat programma’s in Azië en Afrika. Dit heeft ons veel geleerd over de implementatie van screening in gebieden waar medische zorg niet voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Er zijn tekorten aan getraind personeel, veel klinieken hebben geen elektriciteit en/of water en de wegen zijn in afgelegen gebieden soms moeilijk begaanbaar. Dit maakt ons werk uitdagend en juist in deze gebieden hard nodig. Onderzoek in onze See & Treat programma’s kan ertoe bijdragen deze beperkingen beter te begrijpen en om alternatieven te vinden. We doen onderzoek naar verschillende elementen die invloed hebben op de praktijk.

1. Verschil in behandeling van voorstadia

Marlieke de Fouw doet onder begeleiding van Jogchum Beltman en Lex Peters onderzoek naar een alternatieve behandelmethode in screeningsprogramma’s. In sommige landen is gas voor cryotherapie beperkt beschikbaar, en het transport van gas cilinders is erg kostbaar. Daardoor kunnen vrouwen niet altijd in hetzelfde bezoek gescreend en behandeld worden. We zijn op zoek gegaan naar een alternatief: thermal coagulation. Thermal coagulation is een behandeling die net als cryotherapie verricht kan worden door getrainde verpleegkundigen en verloskundigen, en weinig bijwerkingen heeft. Het verhit de cellen van de baarmoedermond door middel van elektriciteit. Het apparaat heeft een oplaadbare batterij en is daardoor makkelijk te vervoeren. In dit onderzoek vergelijken we de implementatie van cryotherapie en thermal coagulation in verschillende programma’s in Afrika.

Het team in Oeganda, Malawi en Gambia is inmiddels getraind in thermal coagulation, door ervaren verpleegkundigen van het Nkhoma ziekenhuis in Malawi. Het onderzoek is in 2018 van start gegaan.

Onderdeel van dit onderzoek is een uitgebreid meta-analyse onderzoek, hier terug te vinden. Daaruit blijkt dat zowel cryotherapie en thermal coagulatie allebei effectieve methoden zijn voor het behandelen van CIN lesions in lage inkomens landen.

2. Verdiepend onderzoek verschillen in behandeling

Naast bovenstaand onderzoek is er ook verdiepend praktisch onderzoek gedaan door Marlieke de Fouw en collega’s in samenwerking met TU Delft naar de technische verschillen in de uitvoering van de behandeling tussen thermal coagulatie (verhitting) en cryotherapie (bevriezing). Het gaat hierbij om belangrijke factoren als de temperatuur, het aantal seconden van de behandeling en hoeveel rondes deze wordt toegepast en het effect hiervan op het weefsel. Dit onderzoek draagt bij aan en legt de basis voor handleidingen voor gezondheidsmedewerkers hoe zij de apparaten in de praktijk het beste kunnen gebruiken. Het hele onderzoek is hier te lezen.

3. Mannen meenemen in de voorlichting

Er wordt ook onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van mannen bij baarmoederhalskankerpreventie in Oeganda: zie blog

4. De rol van coffee ceremonies in Ethiopië

Marlieke de Fouw heeft onderzoek gedaan met lokale partners, belangrijke uitkomsten zijn:

  • Mobilisatie van vrouwen om te komen voor screening is essentieel. Coffee ceremonies spelen een belangrijke rol bij de voorlichting over screening aan de gemeenschap en het vertrouwen van vrouwen in de screening services.
  • Dit is met name het geval in de rurale gebieden. In de stedelijke gebieden speelt het iets minder een rol omdat vrouwen hier ook op een andere manier informatie verzamelen en er minder sociale cohesie is.
  • Er blijven nog wel veel uitdagingen bestaan in de uitvoering van de screening in Ethiopië. Zo is er te weinig getraind personeel, te weinig materiaal, is er nog geen nationaal vaccinatieprogramma en is de screening service vaak niet geïntegreerd in de reguliere gezondheidszorg.

Het volledige artikel is hier te bekijken.

5. Palliatieve zorg

Tot slot is palliatieve zorg belangrijk voor vrouwen met baarmoederhalskanker die niet meer goed behandeld kunnen worden. Uitkomsten uit dit onderzoek zijn dat:

  • Er is veel noodzaak voor palliatieve care services en deze worden nu nog niet in voldoende mate gegeven.
  • De services moeten meer gericht worden op pijn en symptoom bestrijding inclusief training van familieleden.
  • Palliatieve care services zouden geïntegreerd moeten worden in bestaande community netwerken, religieuze structuren en lokale en nationale gezondheidssystemen.