Onderzoek

De Female Cancer Foundation heeft meer dan 10 jaar ervaring in See & Treat programma’s in Azië en Afrika. Dit heeft ons veel geleerd over de implementatie van screening in gebieden waar medische zorg niet voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is.

Er zijn tekorten aan getraind personeel, veel klinieken hebben geen elektriciteit en/of water en de wegen zijn in afgelegen gebieden soms moeilijk begaanbaar. Dit maakt ons werk uitdagend en juist in deze gebieden hard nodig. Onderzoek in onze See & Treat programma’s kan ertoe bijdragen deze beperkingen beter te begrijpen en om alternatieven te vinden. Marlieke de Fouw doet onder begeleiding van Jogchum Beltman en Lex Peters onderzoek naar een alternatieve behandelmethode in screeningsprogramma’s. In sommige landen is gas voor cryotherapie beperkt beschikbaar, en het transport van gas cilinders is erg kostbaar. Daardoor kunnen vrouwen niet altijd in hetzelfde bezoek gescreend en behandeld worden. We zijn op zoek gegaan naar een alternatief: thermal coagulation. Thermal coagulation is een behandeling die net als cryotherapie verricht kan worden door getrainde verpleegkundigen en verloskundigen, en weinig bijwerkingen heeft. Het verhit de cellen van de
baarmoedermond door middel van elektriciteit. Het apparaat heeft een oplaadbare batterij en is daardoor makkelijk te vervoeren. In dit onderzoek vergelijken we de implementatie van cryotherapie en thermal coagulation in verschillende programma’s in Afrika.

Het team in Oeganda, Malawi en Gambia is inmiddels getraind in thermal coagulation, door ervaren verpleegkundigen van het Nkhoma ziekenhuis in Malawi. Het onderzoek is in 2018 van start gegaan. Er wordt ook onderzoek gedaan naar palliatieve zorg voor vrouwen met baarmoederhalskanker en borstkanker in Ethiopië, de betrokkenheid van mannen bij baarmoederhalskankerpreventie in Oeganda en de behandeling van vrouwen met baarmoederhalskanker in het ziekenhuis in de hoofdstad van Oeganda, Kampala.