Bangladesh: See&Treat

In de stedelijke gebieden van Bangladesh heeft de overheid een baarmoederhalskanker preventie programma. Maar in het rurale, door cyclonen geteisterde zuiden van het land hebben vrouwen geen toegang tot zorg. Daar is weinig bekend over de ziekte en de eenvoud waarmee het te voorkomen is.

Drijvende ziekenhuizen
In Bangladesh heeft FCF samengewerkt met de drijvende ziekenhuizen van de Friendship Foundation en dit is een groot succes gebleken. Met hun al bestaande infrastructuur worden de eilandjes in de noordelijke overstromingsgebieden van Bangladesh bereikt. Op de zogenaamde “chars” woont een vergeten groep mensen. De gemeenschappen kennen nauwelijks toegang tot zorg. De medewerkers en vroedvrouwen van Friendship – opgeleid door FCF – werken hard om deze zeer kwetsbare vrouwen voorlichting en screening aan te bieden. FCF werkt al sinds 2016 met Friendship en inmiddels is er veel bereikt: vrouwen, en misschien nog belangrijker mannen, wennen langzaam maar zeker aan de aangeboden preventieve zorg en aan het precaire onderwerp. De overheid heeft haar beleid aangepast zodat er voor dit afgelegen en geïsoleerde gebied daadwerkelijk op de meest geschikte en effectieve manier gescreend kan worden. Ook is een breed netwerk van gezondheidswerkers is opgeleid. Dit alles draagt bij aan het doel om ook de arme en lastig te bereiken inwoners zorg te kunnen bieden die zij verdienen en nodig hebben, om zo bij te kunnen blijven dragen aan verbetering van het leven op de chars samen met gezin en gemeenschap.

Uitbreiding
Momenteel is dit project uitgebreid in het kader van het PRESCRIP-TEC project van FCF. In Bangladesh ligt, net als in de andere landen binnen het PRESCRIP-TEC project, de nadruk op 4 pijlers:
– Communicatie: het creëren van bewustzijn omtrent baarmoederhalskanker en -screening;
– Zelftest voor HPV, die de vrouw thuis kan afnemen;
– Artificial Intelligence (AI): bij vrouwen die een positieve HPV test hebben, zal screening op de voorstadia van baarmoederhalskanker verricht worden. Bij deze screening zal gebruikt worden gemaakt van AI om de hulpverlener te helpen een juiste diagnose te stellen;
– Directe behandeling: Vrouwen bij wie een voorstadium van baarmoederhalskanker wordt vastgesteld, worden direct behandeld. Dit voorkomt dat een vrouw niet terugkomt voor de behandeling.