Suriname

Baarmoederhalskanker is een van de belangrijkste doodsoorzaken van vrouwen in Suriname met een jaarlijks geschat aantal van 60 – 70 nieuwe gevallen (op een populatie van ongeveer 118.000 vrouwen in de leeftijd van 30-60 jaar). Ongeveer 80% van deze gevallen presenteert zich in een vergevorderd stadium; jaarlijks zijn er ongeveer 25 – 35 sterfgevallen. Preventie van baarmoederhalskanker kan deze ziekte voorkomen. Suriname heeft een nationaal plan om baarmoederhalskanker aan te pakken, echter blijkt dit in de praktijk lastig uitvoerbaar en vindt screening nu ad hoc plaats. Zo heeft maar 40% van de vrouwen in Suriname ooit in haar leven screening gehad.

FCF gaat starten met een project om baarmoederhalskanker screening in Suriname op een duurzame manier in te bedden in de lokale gezondheidsstructuur. Dit project focust zich in de eerste fase op de regio Paramaribo. Vrouwen worden voorgelicht over baarmoederhalskanker screening middels een HPV-test. Als zij besluiten mee te doen met het onderzoek, kunnen zij ervoor kiezen om de HPV test zelf af te nemen (de HPV zelftest) of dit door een verpleegkundige te laten doen. Indien zij HPV blijken te hebben, worden zij naar de gynaecoloog in het ziekenhuis verwezen voor verder onderzoek om te zien of er sprake is van voorstadia van baarmoederhalskanker. Indien dit het geval is, worden zij behandeld.

Binnen dit project gaan wij enkele onderzoeksvragen onderzoeken. Zoals of vrouwen voor een HPV test kiezen en of en waarom zij vervolgens voor een HPV-zelftest kiezen danwel voor afname door de verpleegkundige. Daarnaast zal ook onderzocht worden welke types HPV voorkomen in de Surinaamse populatie. Met als uiteindelijke vraag of de introductie van de HPV test binnen baarmoederhalskankerscreening in Suriname haalbaar is.

FCF is in dit project onderdeel van een consortium. Dit consortium bestaat onder andere uit Stichting Lobi en Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Zie voor meer informatie de website van het project.