Privacy statement

Inleiding

De Female Cancer Foundation (FCF) is een stichting die streeft naar een wereld zonder baarmoederhalskanker, te bereiken door het ter plekke verlenen van zorg (screening en behandeling), het geven van voorlichting en het verrichten van onderzoek. Op dit moment is FCF actief in Indonesië, Bangladesh, Nepal, Uganda, Ethiopië, Ghana, Gambia, Kenia en Malawi.

FCF verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van FCF.

Gegevensverwerking

FCF verzamelt Persoonsgegevens bij het aangaan van een donateurschap of het doen van een gift via het formulier op de website van FCF, bij het afwikkelen van nalatenschappen of bij deelname aan één van onze acties. Ook verzamelen wij gegevens als u zich bij ons registreert voor het ontvangen van de (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, meedoet aan een actie, als u informeert naar onze activiteiten, een vraag stelt, reageert op onze website of social media of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke persoonsgegevens verzamelt FCF

FCF kan contactgegevens verzamelen zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties en donaties, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, eenmalige giftgever, vrijwilliger of als deelnemer aan één van onze acties.

FCF houdt, in het kader van haar fondsenwerving, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

We verzamelen daarnaast informatie die u via social media met ons deelt, als je ons liket, meedoet aan een actie of contact met ons zoekt. Persoonsgegevens worden verwerkt om u op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening, activiteiten en fondsenwerving, bijvoorbeeld omdat u zich heeft ingeschreven voor onze e-mailnieuwsbrief. We bekijken goed hoe onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

Persoonsgegevens en derde partijen

FCF verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen.

Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is in het kader van onze acties. We maken ook gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze donateurs en relaties. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

Rechten

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan schriftelijk via een email naar info@femalecancerfoundation.org of per post naar Female Cancer Foundation, Leiden University Medical Center, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden.

Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze projecten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien u zich heeft aangemeld voor onze e-mails, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden of u kunt zich schriftelijk afmelden per email of per post.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Realiseert u zich wel dat wij hier niet altijd gehoor aan kunnen geven. Als u bijvoorbeeld donateur bent (geweest) vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met (fondsenwervings)verzoeken of informatie, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes of nieuwsbrieven uit te kunnen sluiten. Als wij geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, hoort u van ons uiteraard de reden.

Gegevensbeveiliging

FCF beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen in de paragraaf Vragen en opmerkingen.

Cookies

FCF gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Analytics cookies

FCF maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s je daarop bekijkt. FCF gebruikt deze gegevens om haar websites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. FCF gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu.

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Social Media cookies

Via onze website bieden we toegang tot verschillende sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Met behulp van zogenaamde social plugins kun je onze informatie met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plugins van Addthis worden door derde partijen cookies op jouw apparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om je gebruikservaring te verbeteren, maar er kunnen ook tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om surfgedrag over meerdere websites te volgen.

Via onze website vertonen wij ook buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, Twitter en Instagram, zodat u eenvoudig informatie over FCF op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen kunt u de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien. Facebook- en Twitter-cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de FCF website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kunt u deze functies uitschakelen.

Gepersonaliseerde reclame-uitingen

FCF maakt geen gebruik van gepersonaliseerde reclame-uitingen.

Wijziging van Privacy Statement

FCF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement, dan horen wij dit graag. U kunt u deze richten aan FCF, via 071-5264636 of per post: Female Cancer Foundation, Leiden University Medical Center, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, of info@femalecancerfoundation.org

 

Mei 2018