Schenken en nalaten

Fiscaal voordelig schenken

Schenkingen aan goede doelen kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Voorwaarden en meer informatie kunt u nalezen op de website van de Belastingdienst.

Female Cancer Foundation heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat we geen schenk- en erfbelasting hoeven te betalen over het geld verkregen uit schenkingen en uw geld dus 100% bij Female Cancer Foundation terecht komt. Zo weet u dus dat u echt meehelpt aan een wereld zonder baarmoederhalskanker.

Legaten

Bij het opmaken van een testament, ligt de keuze wat er met jouw nalatenschap gebeurt bij jezelf. Een van de eerste zaken waar je over na gaat denken, is aan wie, en wat je wilt nalaten. Dat zijn moeilijke beslissingen, die niet zomaar gemaakt kunnen of moeten worden. Om door te blijven gaan met het steunen van ons werk voor een wereld zonder baarmoederhalskanker kan je er voor kiezen om ons tot erfgenaam te benoemen (erfstelling) of een legaat op te nemen in het testament.

Met een legaat wordt in een testament vastgesteld dat een bepaald geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nagelaten wordt aan een door jou gekozen persoon of organisatie. Zo is het mogelijk om familie tot erfgenaam te benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat na te laten aan Female Cancer Foundation.

Nalatenschappen

Een nalatenschap is misschien niet de eerste gedachte bij het steunen van Female Cancer Foundation. Toch is het belangrijk om ook in de toekomst de strijd met baarmoederhalskanker verder aan te kunnen gaan. Want zolang baarmoederhalskanker de wereld niet uit is, heeft Female Cancer Foundation nog een taak te vervullen en het is prettig te weten dat dit met jouw hulp mogelijk blijft.

Nalaten met fiscaal voordeel

Omdat Female Cancer Foundation de ANBI-status heeft, is het mogelijk om fiscaal voordeel uit nalaten te halen. Nalaten aan een ANBI heeft als voordeel dat er geen belasting wordt geheven over de nalatenschap. Hierdoor wordt jouw bijdrage natuurlijk nog veel effectiever! Het hele erfdeel komt ten goede aan de strijd voor een wereld zonder baarmoederhalskanker, zonder afdracht aan belastingen.

Heb je een vraag of ben je geïnteresseerd in het steunen van onze organisatie, dan kan je contact opnemen door te mailen naar info@femalecancerfoundation.org