Een rondje Save my Mother in Kumasi, Ghana

Verslag FCF supervisiearts Margit Vegter

Tijdens mijn laatste week in Ghana verblijf ik in Kumasi. Dit is het Save my Mother team dat tevens het team van Asiakwa heeft getraind. Ook in Kumasi liepen ze tegen het feit dat het aantal vrouwen dat voor de screening naar het Medical Centre van het SOS Children’s Village kwam, na een tijd terugliep. Dus ook vanuit hier houden ze nu wekelijks een outreach om de vrouwen desalniettemin te bereiken.

SmM team meeting

De outreach met het Kumasi team was een heel andere ervaring dan de week ervoor in New Jejeti. Het Save my Mother team was uitgenodigd door het Crop Research Institute om hun vrouwelijke werknemers te komen screenen. Zij hadden tevens de vrouwen van een kerk in de buurt uitgenodigd, die al met de bus waren aangekomen.

SmM outreach

Er werden 36 vrouwen gescreend, waarvan slechts een vrouw VIA positief bleek. Een heel andere uitkomst dan de week ervoor in New Jejeti, waar bijna 20% van de VIA’s positief waren. Gezien het opleidingsniveau van de vrouwen was dit een te verwachten resultaat, en daardoor een korte dag.

Net als bij de andere Save my Mother programma’s, staan de screeningsdagen op het moment in het teken van de evaluatie van fase I van het programma. Cliënten die zijn gescreend middels VIA en eventueel behandeld met cryotherapie worden geïnterviewd naar hun ervaringen en gevraagd om suggesties. Tevens is er een groepje vrouwen die eerder hebben voor een See & Treat zijn gekomen, uitgenodigd voor een Focus Group Discussion om dieper in te kunnen gaan op de ideeën van de doelgroep.

SmM cryo

We sluiten de week en mijn bezoek aan de Save my Mother projecten in Ghana af met een team meeting en Team Evaluation. Er wordt gesproken over de ervaringen opgedaan tijdens de eerste jaren van het programma en gebrainstormd over de toekomst. Hoe gaat dit team er zich voor inzetten om nog meer organisaties (publieke of private) te betrekken bij hun strijd tegen baarmoederhalskanker? Wat zijn de mogelijkheden voor het verduurzamen van de See & Treat aanpak van baarmoederhalskanker in Ghana?

SmM team evaluation