Een rondje Save my Mother in Asiakwa, Ghana

Verslag FCF supervisie arts Margit Vegter –

Het tweede project dat ik bezoek in Ghana is Asiakwa. Op de middag dat ik aankom in het SOS Children’s Village word ik, zoals overal, erg hartelijk verwelkomd. Samen met de Field Coordinator Jonathan en zijn zoon Samuel, tevens vrijwilliger voor het Save my Mother programma, rij ik naar het Health Center van Asiakwa voor een team meeting. Al snel merk ik dat ik met een zeer gemotiveerd team te maken heb.

Sinds maart 2014 zet dit team zich in voor de screening en behandeling van vrouwen in de drie nabijgelegen regio’s: Eastern Region, Volta Region en Greater Accra Region. Voorheen vonden er alleen screeningsdagen plaats in Asiakwa zelf, in de vorm van een outreach vanuit Kumasi. Maar vorig jaar heeft het team uit Kumasi dit team getraind en zorgt dit team voor een sterke toename in het aantal vrouwen dat er wekelijks gescreend wordt.

Klaarmaken voor outreach - Asiakwa

Cryoguns op outreach - Asiakwa

Tijdens de team meeting leg ik Jonathan, Samuel, Esther en Rebecca uit wat het doel van mijn bezoek aan Ghana is. Rebecca, of ‘Aunty Beckie’, is verpleegkundige en directrice van de vier nabijgelegen Healtch Centers, waaronder die in Asiakwa. Zij is de teamleidster en samen met Esther voert zij op screeningsdagen de VIA’s en cryotherapie uit. Ik vertel hun dat ik na Ghana Kenia zal bezoeken, waarna ik een tijd in Ethiopië blijf om daar een nieuw programma tijdens hun opstartfase te ondersteunen. Ik vraag Rebecca welke adviezen zij mij mee zou geven voor het nieuwe programma in Ethiopië.

  1. You need a motivated and close team! Zegt ze met een grote glimlach op haar gezicht, terwijl de rest haar bijvalt. Dit zijn allemaal mensen die van hun werk houden, veel leren en er voldoening uit halen om andere mensen te kunnen helpen.
  1. “If the mountain will not come to Muhammad, then Muhammad must go to the mountain”. Toen het aantal vrouwen dat ze op een dag screenden verlaagde in aantal, zijn ze hun aanpak gaan evalueren. Sindsdien hebben ze wekelijks een outreach en screenen ze regelmatig meer dan 100 vrouwen per dag.
  1. You need your team to be skilled and respectful. Het is mooi om te zien hoe bepaalde universele waarden in de gezondheidszorg overal terug lijken te komen. Geheimhouding, privacy van en respect voor de patiënt staan hier hoog in het vaandel.

De volgende dag mag ik dit allemaal van heel dichtbij in de praktijk meemaken, op een outreach naar New Jejeti. ‘New’ sinds er een weg is aangelegd vlakbij het oude Jejeti, en het dorp besloot zich te verplaatsen naar deze weg toe. Als we hier aankomen zitten er tientallen vrouwen klaar voor het Save my Mother programma, een aantal dat alleen maar groter lijkt te worden gedurende de voorlichting door het team. Met zijn drieën, Rebecca, Esther en ik, screenen we en behandelen we (zo nodig) die dag 85 vrouwen.

Rebecca, Esther en ik - Asiakwa

Rebecca op outreach - Asiakwa

VIA op outreach - Asiakwa

 

Ik ben die dag onder de indruk van het harde werken van het team. Werk dat niet makkelijker gemaakt wordt door de hitte en de powercuts, waardoor een aantal vrouwen gescreend moet worden met een hoofdlamp op. Een klein groepje vrouwen hebben we naar huis moeten sturen omdat alle speculums op een gegeven moment gebruikt waren en er geen sterilisator in het Health Center aanwezig was. Wanneer we terugkomen in het SOS Village is het al een aantal uur donker en zijn we vermoeid maar voldaan.