Donate to our cause

English version will be available soon

Ik red een vrouw
U kunt zowel eenmalig als periodiek schenken.

Voor bedrijven
Wilt u partner worden of op een andere manier met ons samenwerken?

Schenken en nalaten
Geef uw schenking een waardevolle bestemming met fiscaal voordeel.

Wat doet Female Cancer Foundation met uw donatie?

€ 10

See & Treat

Voor iedere tien euro kan Female Cancer Foundation een vrouw  voorlichting geven, screenen, en – indien nodig – direct behandelen.

Toelichting

De See&Treat-methode is een kosteneffectieve methode die gebruikt wordt voor het bestrijden van baarmoederhalskanker. Vrouwen worden ter plaatse gescreend op baarmoederhalskanker (met tafelazijn) door een arts of verpleegkundige en indien nodig meteen behandeld met vloeibaar CO2 (cryotherapie). Deze methode is relatief goedkoop en bijzonder effectief.

Een team van artsen en gezondheidswerkers bezoekt klinieken in plattelandsgemeenschappen en in sloppenwijken. Female Cancer Foundation past de See & Treat-methode toe in Indonesië, Zuid Afrika, Suriname, Ghana, Kenia, Gambia, Malawi, Zambia en Bangladesh.

€ 100

Awareness

Voor iedere honderd euro kan Female Cancer Foundation 500 vrouwen voorlichten over de gevaren van baarmoederhalskanker.

Toelichting

Vrouwen worden bewust gemaakt van de risico’s van baarmoederhalskanker door lokale vrouwenorganisaties. Tevens worden de vrouwen geïnformeerd hoe baarmoederhalskanker te voorkomen is.

HPV-infectie is de meest voorkomende SOA en kan door huid-op-huid contact worden overgebracht. Daarom loopt elke vrouw die seksueel actief is het risico om met het HPV-virus geïnfecteerd te worden. De meeste mensen bemerken geen symptomen en besmetten anderen zonder het te beseffen.

€ 300

Train-de-trainer

Voor iedere driehonderd euro kan FCF lokale geneeskundigen trainen om zelfstandig hun werkzaamheden voort te kunnen zetten. Vervolgens kunnen zij weer anderen opleiden (het train-de-trainer concept).

Toelichting

Bij alles wat Female Cancer Foundation doet staat voorop dat de lokale zorgverlening en bevolking uiteindelijk zelf de kennis krijgt die nodig is om de strijd tegen baarmoederhals-kanker aan te gaan. Vervolgens kunnen zij weer anderen opleiden (het ‘train-de-trainer’- principe).

Door de trainingen aan het medische personeel, ook in zeer afgelegen gebieden, zorgt Female Cancer Foundation er voor dat de See&Treat-methode kan worden toegevoegd aan de al bestaande gezondheidszorg. Zo worden jaarlijks naar verwachting meer dan 100.000 vrouwen bereikt voor onderzoek naar en de behandeling van voorstadia van baarmoederhalskanker.

€ 3.000

Cryotherapie

Voor iedere drieduizend euro kan Female Cancer Foundation cryoguns aanschaffen die noodzakelijk zijn voor de preventieve behandeling van kwaadaardige cellen.

Toelichting

Cryotherapie:

  • Gebeurt met vloeibare stikstof
  • Behandelingsmethode waarbij geen elektriciteit nodig is
  • Vernietigt afwijkende cellen
  • Vermindert de kans op ontstaan van baarmoederhalskanker met 90%

€ 25.000

Mobiele kliniek

Voor iedere vijfentwintigduizend euro kan een mobiele kliniek worden aangeschaft waarmee vrouwen in afgelegen gebieden beter bereikt kunnen worden.

Toelichting

Met de inzet van mobiele klinieken vergroot Female Cancer Foundation haar reikwijdte enorm. Voor vrouwen die ver van de bewoonde wereld wonen wordt het op deze manier mogelijk gemaakt om dicht bij huis voorgelicht, gescreend en eventueel behandeld te worden.

Hiermee worden de culturele, financiële en sociale drempels om onderzoek te laten doen verlaagd omdat het lokaal gebeurt en de vrouwen niet dagen van huis zijn (iets wat vaak niet wordt goedgekeurd door de man).

€ 100.000

Start nieuw programma

Voor iedere honderdduizend euro kan Female Cancer Foundation een allesomvattend project opstarten en de andere programma’s implementeren.

Toelichting

De start van een nieuw project kost, ondanks de meelift-strategie van Female Cancer Foundation, veel geld. De meelift-strategie houdt in dat we gebruik maken van bestaande infrastructuren en contacten. Zo hebben we samen met SOS Kinderdorpen het ‘Save my mother’-project in Afrika opgezet en samen met het Emirates Friendship Hospital een aantal projecten in Bangladesh.

Om een allesomvattend project op te starten en een nieuw programma te implementeren zijn financiële investeringen nodig, onder andere voor een locatie voor de training van lokale geneeskundigen en voor de aanschaf van cryoapparatuur.