Nepal

In Indonesië zijn baarmoederhals- en borstkanker samen de meest voorkomende vormen van kanker onder vrouwen. Behandeling is beperkt mogelijk, hierdoor sterven vele vrouwen een onnodige dood. Vroege detectie is van levensbelang en kan de meest kwetsbare, arme en ongeschoolde vrouwen gezond houden.

Inmiddels is het Female Cancer Program (FCP) in samenwerking met onze ervaren partners van de Universiteit van Indonesië, de Indonesische Kankerstichting en diverse vrouwenorganisaties succesvol geïntroduceerd en zoveel mogelijk overgedragen aan de lokale gezondheidsinstanties.

Vanuit stevige basis uitbreiding naar de meest kwetsbare gebieden

Sinds de start in 2004 zijn er duizenden gezondheidswerkers opgeleid, gemeenschappen voorgelicht, vrouwen gescreend en indien nodig preventief behandeld. Vanuit deze stevige basis introduceren we het programma in nog meer kwetsbare regio’s. Met training en onder supervisie van de See & Treat experts van de Female Cancer Program in Jakarta streeft de Female Cancer Foundation er zodoende naar de ‘olievlek’ steeds verder uit te breiden.

FCP Lombok & Sumbawa

In samenwerking met het Universiteitsziekenhuis in Mataram is FCF in 2013 gestart met het See & Treat programma op Lombok. Het Jakarta team trainde en superviseerde de start. Inmiddels loopt het Lombok project bijna vier jaar worden er duizenden vrouwen per jaar voorgelicht en gescreend en indien nodig behandeld. Indien afwijkingen worden gevonden, gaan de vrouwen na preventieve behandeling gezond weer naar huis. Dit verbetert het vertrouwen in de medische zorg en versterkt de positie van de vrouw. Sinds 2016 heeft het Lombok team haar activiteiten uitgebreid naar het naastgelegen Sumbawa eiland.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door donaties van Achmea Foundation, ASN Foundation, Triodos Foundation, Protest en vele donateurs.

FCP Sorong & Ende

In Maart 2015 lanceerde het Jakarta team in samenwerking met de universiteiten van Ende en Sorong en het Ministerie van Volksgezondheid de uitbreiding van het FCP naar zoveel mogelijk gebieden in Indonesië. In de periode 2007-2011 is met behulp van de MFS financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de See & Treat methode geïntroduceerd in zeven regio’s in Indonesië (Medan, Bali, Manado, Jakarta, Tasikmalaya, Surabaya, Banjarmasin). Daarbij zijn ruim een miljoen vrouwen voorgelicht, meer dan 225.000 vrouwen gescreend en indien nodig behandeld en duizenden gezondheidswerkers getraind in de preventie van baarmoederhalskanker. Naast de goede numerieke resultaten is veel bereikt op het gebied van duurzame verankering van het See & Treat concept in de basis gezondheidszorg. De opgedane ervaring wordt ingezet in de nieuwe regio’s.
Zo ging in 2015 twee nieuwe projecten van start met een eerste training van het Jakarta team; FCP Flores en FCP Papua.

FCP Batam & Atjeh 

In 2017 is het FCP – op speciaal verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid – geïntroduceerd in de regio’s van Batam en Atjeh. Vanwege veranderde regelgeving omtrent prostitutie in Singapore stijgt het sekstoerisme in het nabije Batam, dit trekt veel vrouwelijke sex workers. Een verhoogde incidentie van baarmoederhalskanker wordt hierdoor op termijn verwacht, omdat deze groep groter risico loopt op een infectie van het HPV-virus dat de ziekte kan veroorzaken. De See & Treat methode kan dit relatief eenvoudig en goedkoop voorkomen.

Center of Excellence 

In samenwerking met de medische faculteit van de Universiteit van Indonesië en het LUMC is een Center of Excellence ontwikkeld. Onderwijs en kennisuitwisseling over en onderzoek naar comprehensive cancer care en de duurzaamheid van ons programma staan centraal in dit programma.