Afrika: Save my mother

De rol van de moeder is allesbepalend in een gezin. De impact van het verlies van een moeder wordt volgens onderzoek vervijfvoudigd: kinderen hebben meer kans op een leven in de criminaliteit, prostitutie of erger. De vrouwen zijn de spil van gemeenschappen en vaak van de lokale economie. Dit gegeven vormt de basis voor de samenwerking tussen FCF en SOS kinderdorpen. Met een financiering van de Nationale Postcode Loterij zijn we in 2011 grootschalig gestart in Gambia, Zambia, Malawi, Kenia en Ghana. Het blijkt een zeer succesvolle combinatie: onze expertise op het gebied van baarmoederhalskankerpreventie toegevoegd aan de gevestigde vertrouwensrelatie van SOS Kinderdorpen in kwetsbare gemeenschappen. Inmiddels zijn vele gezondheidswerkers opgeleid door onze trainers en supervisors en hebben zij ruim 400.000 vrouwen voorgelicht en 60.000 gescreend en indien nodig behandeld. De uitgebreide Save my Mother Evaluatie is beschikbaar om te lezen.

In de tweede fase hebben landenteams opgeschaald en zich gefocust op de lokale verankering van het programma. Samenwerking met publieke instanties, overheden, en bijvoorbeeld de kankerstichting staat centraal.

De praktijk zien? Deze twee video’s laten het zien: