Projecten

Female Cancer Foundation werkt wereldwijd aan verschillende projecten met verschillende lokale partners. Voor meer informatie over onze huidige projecten, klik op het land hieronder:

IndonesiëBangladeshNepalUganda Sierra Leone

Daarnaast doen wij onderzoek in verschillende landen.

In de volgende projecten is het See&Treat concept de afgelopen jaren succesvol geïntroduceerd, geïmplementeerd en zoveel mogelijk overgedragen aan de lokale organisaties:

1.  Save my mother project in meerdere landen in Afrika (Kenia, Ghana, Gambia, Malawi en Zambia)

2. Ethiopië in samenwerking met Cordaid en lokale partners

3. Bangladesh in samenwerking met Friendship

3. Suriname en Zuid Afrika

Invloed Covid-19

In onze programma’s houden wij rekening met de invloed van Covid-19. Landen waar wij werken hebben minder middelen en een beperkte capaciteit voor intensieve zorg. In deze landen was er in het begin van de Covid-19 crisis handhaving van strikte vergrendelingen om de verspreiding van het virus te stoppen voordat hun gezondheidssystemen overweldigd raakten.

Deze reactie heeft invloed gehad op de beschikbaarheid van essentiële gezondheidsdiensten, met name voor vrouwen. Zelfs vóór de opkomst van COVID-19 waren hoogwaardige en tijdige gezondheidszorg minder beschikbaar, ontoegankelijk of onbetaalbaar voor veel vrouwen uit armere gebieden. Nu met beperkingen op reizen en bijeenkomsten, gezondheidsfaciliteiten met beperkte benodigdheden en verstoorde routines van gezondheidswerkers in de gemeenschap wordt de beperkte toegang tot zorg verergerd en de gezondheid van vrouwen negatief te beïnvloed.

Het is belangrijk dat vrouwen worden beschermd tegen indirecte effecten van de COVID-19-pandemie en dat we leren van succesvolle voorbeelden van toegang blijven geven tot preventieve gezondheidszorg, ook in en na crisissituaties.

Wij hebben veelvuldig overleg met onze lokale partners en de urgentie voor programma’s voor baarmoederhalskanker blijft onverminderd hoog. De kosten efficiënte en simpele methode van screening door aanstippen met azijn is nog steeds goed uitvoerbaar, ook in deze uitdagende omstandigheden. Onze lokale partners hebben goed contact met de lokale gezondheidswerkers en de gemeenschap, zodat zij kunnen afstemmen hoe ze verantwoord weer kunnen opstarten en opschalen van de screening en behandeling. Dit doen ze met een gefaseerde en trapsgewijze aanpak van trainen en screenen. Ook gaat de samenwerking met de overheid op dit onderwerp onverminderd door.

Daarnaast worden er in het programma zelf aanpassingen gedaan met voldoende beschermingsmiddelen bij het screenen en trainen. Voorlichting wordt bijvoorbeeld zonder massabijeenkomsten gedaan en meer via radio.

Zo gaan wij samen met onze lokale partners onverminderd door met de strijd tegen baarmoederhalskanker.