Professor Lex Peters krijgt lintje!

Vrijdag 31 januari nam prof. Lex Peters afscheid als gynaecoloog en hoogleraar van het Leids Universitair Medisch Centrum. In bijzijn van collega’s, patiënten, familie en vrienden kreeg hij in de Marekerk in Leiden de onderscheiding tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld door wethouder Frank de Wit. Peters zal na zijn afscheid zeker niet stilzitten. Als oprichter van de Female Cancer Foundation blijft hij strijden voor een wereld zonder baarmoederhalskanker.

De carrière van prof. Lex Peters is niet in een paar alinea’s te vatten. Centraal staat dat Peters zich altijd bewust is van wat een ziekte met de patiënt doet, hetgeen zijn patiënten enorm waarderen. Daarnaast is zijn inzet voor de Derde Wereld uitzonderlijk te noemen.

Kwaliteit van leven

Binnen de afdeling Gynaecologie heeft Peters zich toegelegd op gynaecologische oncologie en psychosomatiek. Hij heeft onder andere een actieve rol gespeeld in het ontwikkelen en perfectioneren van behandelingstechnieken die recht doen aan de balans tussen effectiviteit en kwaliteit van leven. Zo leidde hij de onderzoeksgroep Ovarium-preservatie en kwaliteit van leven’ en was betrokken bij twee hospices in de Leidse regio.

Afdelingshoofd Gynaecologie prof. Baptist Trimbos is trots dat hij met iemand als Peters heeft samengewerkt.

“Lex Peters heeft zich op uitzonderlijke manier ingezet voor het welzijn van zijn patiënten.”

Trimbos benadrukt daarbij dat Lex Peters zich altijd bewust was van de psychosociale aspecten van een gynaecologische ziekte.

Female Cancer Foundation

Lex Peters richtte eind jaren ’80 de Female Cancer Foundation op. Dit was een samenwerkingsverband van de afdelingen Gynaecologie, Pathologie en Immunohematologie van het LUMC. Sindsdien zijn structurele samenwerkingsverbanden opgezet met partner-universiteiten in Suriname, Afrika en Indonesië. Peters zal zich na zijn vertrek samen met oa. LUMC gynaecoloog Jogchem Beltman blijven inzetten voor zijn missie: een wereld zonder baarmoederhalskanker.