Internationale Vrouwendag 2014

Momenteel sterft elke 2 minuten ergens ter wereld een vrouw onnodig aan baarmoederhalskanker. Dat is eenvoudig en met weinig middelen te voorkomen. Daar moet elke sterke vrouw voor gaan staan. Dit statement is volledig belangeloos ontwikkeld door Bernd Out en Annamara Hamersma.

In Nederland is baarmoederhalskanker door preventie en toegang tot de zorg vrijwel altijd te voorkomen of te genezen, maar in derdewereldlanden is dat helaas niet het geval. Female Cancer Foundation biedt een behandeling van baarmoederhalskanker voor vrouwen in ontwikkelingslanden. We willen met onze film meer bekendheid genereren voor onze missie: baarmoederhalskanker de wereld uit helpen. Daarnaast willen we bewustwording ten aanzien van deze ziekte creëren bij het Nederlandse publiek.

Waarom dit statement?

In het kader van Internationale Vrouwendag 2014 vraagt Female Cancer Foundation aandacht voor baarmoederhalskanker. Om zo veel mogelijk vrouwen te bereiken, is er voor gekozen de hulp in te roepen van sterke en bekende Nederlandse vrouwen: Eva Jinek, Jennifer Hoffman, Marian Spier, Nikki Peters en Marjan Berk.

De noodzaak is hoog, want om het ideaal van een wereld zonder baarmoederhalskanker te kunnen bereiken, is het nodig bewustwording te creëren. Indien niet wordt ingegrepen zullen rond 2050 gemiddeld één miljoen vrouwen per jaar het risico lopen om baarmoederhalskanker te krijgen (cijfers: Globocan 2012).

Waarom op internationale Vrouwendag?

Internationale Vrouwendag staat in het teken van vrouwenrechten wereldwijd en van vrouwen die voor elkaar opkomen. Dit is een mooi moment om ons sterk te maken voor alle vrouwen wereldwijd, die niet dezelfde mogelijkheden hebben zoals wij die in Nederland hebben.

Hoe krijgt een vrouw baarmoederhalskanker?

Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door het Humaan Papilloma-virus. Dit virus kan de cellen van de baarmoederhals binnendringen, waardoor afwijkende cellen ontstaan. Wanneer deze afwijkende cellen ongeremd groeien en zich ontwikkelen tot kankercellen, spreekt men van baarmoederhalskanker. HPV-infectie is de meest voorkomende SOA, die ongeveer 80% van alle mensen ooit krijgt. HPV leeft op de huid rond de geslachtsdelen en kan door huid-op-huid contact worden overgebracht. Daarom loopt elke vrouw die seksueel actief is het risico om met het HPV-virus geïnfecteerd te worden. De meeste mensen bemerken geen symptomen en besmetten anderen zonder het te beseffen.

Lang niet elke HPV-infectie leidt tot baarmoederhalskanker. Er zijn ongeveer 100 types van HPV bekend, die ingedeeld worden in een laag- en een hoog-risicogroep. Alleen de hoog-risico groep veroorzaakt baarmoederhalskanker. Er bestaat geen geneesmiddel tegen HPV, daarom is het belangrijk om deze ziekte in een vroeg stadium op te sporen en om tijdig in te grijpen.

Wat doet Female Cancer Foundation?

Wereldwijd treft baarmoederhalskanker jaarlijks 500.000 vrouwen, daarvan overlijdt ruim de helft aan de ziekte. Dat is één vrouw per twee minuten en 85% daarvan woont in een ontwikkelingsland.

Ook in westerse landen komt baarmoederhalskanker voor en daarom krijgen vrouwen tussen de 30 en de 50 jaar elke vijf jaar een oproep voor een uitstrijkje. Meestal wordt de ziekte op deze manier in een vroeg stadium ontdekt en kunnen de symptomen tijdig worden behandeld. Bij vrouwen in ontwikkelingslanden ontbreekt het vaak aan deze mogelijkheid tot onderzoek. Baarmoederhalskanker is in ontwikkelingslanden de meest voorkomende vorm van kanker onder vrouwen. Daarom heeft Female Cancer Foundation in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (experts op het gebied van gynaecologie en oncologie) een effectieve en goedkope methode ontwikkeld om deze vrouwen te helpen. Namelijk door te screenen met een azijnoplossing en eventueel te behandelen door middel van bevriezing (net als bij een wratje). Het zogenaamde See&Treat programma houdt in dat vrouwen ter plaatse worden gescreend door een vroedvrouw of verpleegkundige en indien nodig meteen worden behandeld. Door het opleiden van lokale geneeskundigen zijn de resultaten blijvend en door deze single visit approach kunnen vrouwen in één bezoek gescreend en behandeld worden, wat drop-outs voorkomt.

Het wereldwijd introduceren van deze methode, in combinatie met voorlichting en opleiding, maakt een wereld zonder baarmoederhalskanker geen utopie maar een reëel doel.

Sta jij ook voor gezonde en sterke vrouwen? DEEL en DONEER! Al voor € 10, – kan een vrouw worden onderzocht en, indien nodig, meteen worden behandeld.

Steun Female Cancer Foundation

Deze film is niet bedoeld om paniek te zaaien, maar om bewustzijn te creëren. Mocht je vragen hebben met betrekking tot het laten maken van een uitstrijkje, neem dan contact op met je huisarts.

Wil je meer informatie over baarmoederhalskanker, kijk dan hier.

Voor verdere vragen kan je altijd mailen naar: info@femalecancerfoundation.org