See & Treat Succes

Vanaf 2004 zijn in Indonesië, Zuid-Afrika en Suriname grootschalige See & Treat-programma’s opgezet onder de noemer Female Cancer Program. In die landen komt baarmoederhalskanker relatief vaak voor en veel vrouwen sterven er onnodig aan, net als in andere ontwikkelingslanden.

Tussen 2004 en 2006 is een demonstratieproject uitgevoerd in Indonesië en Suriname. Dit werd mede mogelijk gemaakt dankzij een gift van de Nationale Postcode Loterij. In dit demonstratieproject heeft FCF aangetoond dat de gebruikte VIA-methode goedkoop, toegankelijk en eenvoudig is voor de omstandigheden waarin gewerkt moet worden.

FCF heeft het programma See & Treat ontwikkeld tot een concept dat wereldwijd in ontwikkelingslanden geïmplementeerd kan worden. De donatie van de Nationale Postcode Loterij heeft daarnaast als vliegwiel gewerkt voor het verkrijgen van andere giften en grote subsidies en heeft een verdere professionalisering in gang gezet. Door de hoopvolle resultaten in het demonstratieproject besloot FCF in 2005 zich in toenemende mate te gaan richten op activiteiten in de high incidence areas.

FCF heeft sinds 2006 meerdere grote subsidies gekregen en activiteiten ondernomen in haar partnerlanden. In 2006 en 2007 heeft een academisch uitwisselingsprogramma plaatsgevonden tussen drie universiteiten in Indonesië en de universiteiten van Leiden en Leuven, bekostigd door de Europese Commissie (Asia Link).

In de periode 2007-2011 is met behulp van de MFS financiering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van ruim 3,4 miljoen euro, in vervolg op het demonstratieproject uit 2004, het See & Treat project in Indonesië en Zuid-Afrika uitgevoerd. Inmiddels zijn in dit project in zes regio’s in Indonesië en in het township Mdantsane in de Eastern Cape in Zuid-Afrika, ruim 4,5 miljoen vrouwen voorgelicht met de awareness campagnes, meer dan 250.000 vrouwen gescreend en duizenden gezondheidswerkers getraind in de preventie en behandeling van baarmoederhalskanker.

Naast de goede numerieke resultaten is veel bereikt op het gebied van duurzame verankering van het See & Treat concept in de basis gezondheidszorg in de partnerlanden.

Buiten de grote institutionele donaties van de EU en Buitenlandse Zaken heeft de stichting FCF in de afgelopen jaren onder andere subsidies gekregen van de ABN AMRO Foundation, Achmea Foundation, Cordaid, Shell Durability Foundation, Nolet Stichting, Triodos Bank en anderen.