Ethiopian Female Cancer Initiative

Samen met Cordaid startten we met een grootschalig Tell, See & Treat project in Ethiopië. Onder de vlag van Pink Ribbon Red Ribbon is FCF verantwoordelijk voor het programma in twee deelgebieden in Ethiopië.

FCF is in dit project de expertpartner, verantwoordelijk voor training, lobby, supervisie en project ondersteuning. We trainen gezondheidsmedewerkers van lokale implementatie partners Mary Joy Development Association en Beza Youth Health and Counseling Center in de See & Treat methode en zullen hen begeleiden in de voortgang van het project.

Inmiddels zijn er 24 gezondheidscentra actief met screening en indien nodig behandeling, maar ook het voorlichten van de gemeenschap en palliatieve zorg voor terminale vrouwen zijn belangrijke onderdelen van het programma.  We maken gebruik van lokale infrastructuren en gebruiken, zoals koffieceremonies en vrouwengroepen, waar onderwerpen als baarmoederhalskanker en preventie besproken worden.