Ethiopian Female Cancer Initiative

Dit jaar starten we met een grootschalig Tell, See & Treat project in Ethiopië. We zijn in samenwerking met Cordaid begonnen met de planvorming en de eerste stappen van het project zijn reeds gezet.

De Pink Ribbon Red Ribbon alliantie heeft het plan voor het eerste jaar goedgekeurd voor de opstart van het programma in twee deelgebieden in Ethiopië. Er wordt gestart met het equiperen en opleiden van 10 gezondheidscentra met zicht op vervolgfinanciering voor in totaal drie jaar.

FCF is in dit project de expertpartner, verantwoordelijk voor training, lobby, supervisie en project ondersteuning. We trainen gezondheidsmedewerkers van lokale implementatie partners Mary Joy Development Association en Beza Youth Health and Counseling Center in de See & Treat methode en zullen hen begeleiden in de voortgang van het project.