Nieuws

Elke 2 minuten overlijdt ergens ter wereld een vrouw aan baarmoederhalskanker. Van het totaal aantal vrouwen dat aan baarmoederhalskanker overlijdt, woont 85% in een ontwikkelingsland. Het gaat vaak om jonge moeders die de spil zijn van het huishouden en onmisbaar zijn voor het gezinsinkomen en de lokale economie. Wanneer zij wegvallen heeft dit grote gevolgen voor hun familie en voor het dorp waarin zij wonen.

De Female Cancer Foundation streeft naar een wereld zonder baarmoederhalskanker door middel van screening, onderzoek en educatie.