Namaste!

Welkom in het land met het hoogste punt ter wereld – de Mount Everest – oftewel het dak van de wereld. Een land-locked country, omsloten door grootmachten India en China. De overeenkomsten met India zijn herkenbaar: Nepal en India hebben gedeelde religies, talen en gebruiken. Maar ook om de invloed van China is aanzienlijk; de meeste nieuwe wegen, ziekenhuizen en winkelcentra zijn “made in China”. Politieke soevereiniteit is des te belangrijker voor Nepalezen en daartoe hebben onlangs hervormde verkiezingen plaatsgevonden. In de afgelopen 29 jaar is de regering 26 keer gewisseld en velen hopen dat deze nieuwe verkiezingen politieke stabiliteit en de noodzakelijk ontwikkeling brengt voor Nepal – dat als een van de armste landen ter wereld geboekt staat.

Als land met veel armoede en een hoge incidentie baarmoederhalskanker, behoort Nepal tot de doellanden van FCF. Afgelopen jaar zijn we dan ook een nieuw project gestart met de Nepalese NGO Karuna om op basis van de Tell, See & Treat methode baarmoederhalskanker te bestrijden. Met de contextuele kennis van Karuna en de See & Treat expertise van FCF streven wij ernaar een duurzaam screeningsprogramma uit te rollen in – eerste instantie – oost Nepal. Alle projectactiviteiten worden afgestemd en geïntegreerd met de lokale autoriteiten, zodat de screeningsservices worden opgenomen in het zorgsysteem van Nepal.

Als officiële kick-off heb ik samen met FCF supervisiearts Maarten Briët een projectbezoek gebracht aan Nepal. Tijdens deze reis hebben we verder kennisgemaakt met onze projectpartner Karuna, hebben we een eerste training gegeven aan 12 vroedvrouwen en hebben we met de meest relevante stakeholders kennisgemaakt. Alle partijen zijn vastberaden een bijdrage te leveren aan de preventie van baarmoederhalskanker. De vroedvrouwen waren zelfs zo gemotiveerd dat ze de screening met azijn ook bij  elkaar hebben geoefend buiten de lestijden om. That was a first in de geschiedenis van FCF!

Het projectbezoek was even productief als inspirerend. Met de verworven informatie en ervaring wordt nu gewerkt aan een gedegen implementatieplan voor een 3-jarig project. Wij kijken vol enthousiasme en hoop uit naar de komende 3 jaar en houden u graag op de hoogte!

Lees hier meer over het project in Nepal.

Roos Veneman – projectmanager Azië
December 2017


Op weg naar verandering in Oeganda

Een paar maanden nadat ik voor het eerst kennismaakte met het See & Treat team in Oeganda is het zover; de introductietraining kan van start gaan! Samen met Carlien Marree, FCF programma directeur, ben ik voor een week in Kagadi (West-Oeganda) om het team de kneepjes van het vak te leren en samen met hen te bespreken hoe we in dit gebied een See & Treat project kunnen implementeren.  We hadden een klein team verwacht, maar onze verwachtingen werden overtroffen door een enthousiaste groep vrouwen en een paar dappere mannen. Het merendeel van de teamleden kent (verhalen van) vrouwen die getroffen zijn door baarmoederhalskanker. Net als in veel andere lage inkomenslanden is deze kanker de meest voorkomende vorm van kanker onder  vrouwen in Oeganda. Het team is vastberaden hier verandering in te brengen.

Tijdens de introductietraining oefenen de teamleden in het geven van voorlichting en om vrouwen uit te nodigen voor screening. Ook voor ons een nieuwe ervaring omdat de plaatselijke, culturele gebruiken en overtuigingen hierin tot uiting komen; zo wordt er door dit team een trommel van waterflesjes geïmproviseerd om het “dorp” erop te attenderen dat er een voorlichtingsbijeenkomst is. Vervolgens wordt de verpleegkundige enthousiast onderwerpen met vragen als:

“Kan mijn man ook voor screening komen?”
“Kan ik nog wel kinderen krijgen als jullie mijn baarmoeder bevriezen?”

 

De teamleden hebben in groepjes gewerkt aan het formuleren van “the message” aan vrouwen; waarom screening van alle vrouwen belangrijk is. Een van de verpleegkundigen presenteert de boodschap.

Stuk voor stuk belangrijke vragen en van groot belang om hier vooraf over na te denken en kennis te vergaren om dit soort vragen te kunnen beantwoorden. De rollenspellen leveren soms ook grappige versprekingen op, zoals ‘cervix squeezing’ (knijpen van de baarmoederhals) in plaats van ‘cervix screening’ (screenen van de baarmoederhals). Bovendien is de vertaling van Engelse termen naar de lokale taal Runyoro in sommige gevallen best lastig.

Op het moment van schrijven wordt het projectteam samen met de verpleeg- en verloskundigen van de gezondheidscentra in Kagadi district in Kampala getraind in de medische aspecten van de See & Treat methode. Mooi om te zien hoe nieuwsgierig en gretig iedereen is en ik kijk ernaar uit de eerste screening in Kagadi te ondersteunen!

Lees hier meer over het Project in Oeganda.

Marlieke de Fouw
Oktober 2017